Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru na Slovensku

Vyplňte nasledujúci formulár tu: ( Adresný štítok na balík ) pre spiatočnú zásielku. Štítok na vrátenie tovaru sa odošle do vašej e-mailovej schránky (najneskôr do 5 pracovných dní) spolu s pokynmi, ako postupovať ďalej. Vrátenie je bezplatné.

Pri vrátení nezabudnite na toto:

 • Vrátenie tovaru je spracované do 5 pracovných dní (okrem víkendov) po prijatí potrebný formulárov. (Adresný štítok na balík a Odstúpenie od kúpnej zmluvy)
 • Tovar by mal byť bezpečne zabalený, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pri preprave.
 • Vrátený tovar obsahujúci elektronické zariadenia musí byť uložený v pôvodnom obale, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave !
 • Zákazník znáša náklady za vrátenie tovaru, ktorý sa vracia do nášho skladu prostredníctvom špedičnej spoločnosti.

Výrobky oprávnené na vrátenie

Prijatý tovar môžete vrátiť do 14 dní. Okrem toho Vám poskytneme ďalších 6 dní na vrátenie tovaru. Na vrátenie tovaru do nášho skladu máte teda celkom 20 dní.

Výrobky musia byť vrátené v pôvodnom obale bez stopy po použití, otvorenia alebo pretrhnutia bezpečnostnej plomby na krabici. Zaistite, aby boli veci bezpečne zabalené, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Vyplnený formulár ( Odstúpenie od kúpnej zmluvy ) .

Návratová politika

Tovar, ktorý ste dostali, môžete vrátiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu pre vrátenie.

Pokyny pre vrátenie tovaru

Nasledujúce pravidlá vrátenia sa vzťahujú na tovar, ktorý je možné vrátiť kuriérom.

Právo na vrátenie balíkov zasielaných kuriérom

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy (kúpnej zmluvy) do štrnástich dní. Lehota na vrátenie tovaru začína štrnásť dní odo dňa, keď ste (alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je kuriérom) prevzali tovar.

Dôsledky vrátenia

Ak odstúpite od zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré od vás prijmeme, s výnimkou poplatkov za doručenie a poplatkov za vrátenie, bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, prijatia vráteného tovaru. Za vrátenie peňazí vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme späť pôvodný tovar alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, alebo ak bol porušený bod (Výrobky oprávnené na vrátenie)

Tovar prosím vráťte najneskôr do 20 dní odo dňa kúpy tovaru.

Lehota sa bude považovať za dodržanú, ak tovar doručíte pred termínom 20 dní.

Zákazky na dodávku tovaru, ktoré nie sú prefabrikované, ktoré boli vyrobené špeciálne pre jednotlivca alebo boli prispôsobené na mieru jednotlivcom alebo boli zreteľne prispôsobené osobným potrebám jednotlivého spotrebiteľa, nie je možné vrátiť. Personalizované položky nie sú vhodné na vrátenie.

Právo na vrátenie sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

 1. Zákazky na dodávku tovaru, ktoré nie sú prefabrikované, ktoré boli vyrobené špeciálne pre jednotlivca alebo boli personalizované, alebo boli zreteľne prispôsobené osobným potrebám jednotlivého spotrebiteľa.
 2. Zmluvy na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil,
 3. Zmluvy o dodávke zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená,
 4. Zmluvy o dodaní tovaru, ak boli svojou povahou neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom po dodaní,
 5. Zmluvy o dodávke tovarov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ale ktoré je možné doručiť najskôr 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých skutočná hodnota závisí od výkyvov cien trhu, na ktorý nemá dodávateľ žiadny vplyv.
 6. Zmluvy na dodávku zvukových, obrazových záznamov, počítačového softvéru alebo tovaru v zapečatenom obale, ak bola po dodaní plomba odstránená.

Týmto sa ukončujú informácie o pravidlách vrátenia.

Vrátenie platby

Hneď ako sa vrátený balík dostane do nášho skladu – vzhľadom na dodržanie 20-dňovej lehoty na vrátenie – bude platba vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia balíka. Prípadne radi vystavíme poukážku v našom obchode na príslušnú platbu. Spôsob platby za vrátený tovar:

 • Bankový prevod : Bankový účet – uistite sa, že ste správne vyplnili vo formulári Odstúpenie od kúpnej zmluvy (kódy IBAN a BIC).

Vrátenie platby je vyrovnané v priebehu niekoľkých dní. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

E-mail: info@tetra-fish.sk